Cookies

Vår webbplats, https://www.aurorapartners.se, använder i likhet med många andra webbplatser cookies för att lagra eller hämta information.

Vi samlar in viss anonymiserad information om ditt besök på vår webbplats för att kunna vidareutveckla den på bästa sätt. Detta gör vi med hjälp av Google Analytics som använder cookies för att särskilja besökare. Vi kan t.ex. se vilka sidor och funktioner som är mest och minst populära. Vi mäter även antalet besökare, hur lång tid besökarna tillbringar på webbplatsen och även hur de hittar hit. Med hjälp av denna information kan vi arbeta på att förbättra vår webbplats och säkerställa att sidor läses in på ett snabbt och korrekt sätt. All information som samlas in av dessa cookies är anonym och inte kopplad till någon personlig information om dig.

Om du vill inaktivera cookies på dina enheter finns en funktion i varje webbläsare eller i inställningarna på din telefon där du kan välja att blockera samtliga.