Ekonomiska Trender och Sensors Fonder

05 jun 2024

Tudelad Makroekonomisk Utveckling

För närvarande är den makroekonomiska utvecklingen i världen fortsatt tudelad. Å ena sidan fortsätter USAs ekonomi att utvecklas starkare än förväntat, medan å andra sidan ser Europa tröttare ut.

Ekonomiska Framgångar

När det gäller ekonomiska framgångar, överraskar inflationssiffrorna från USA kontinuerligt på uppsidan. Detta har medfört att vissa aktörer till och med har börjat lyfta frågan om att det kanske behövs räntehöjningar där för att stävja inflationen. Dock tror inte vi det, men onekligen är det så att det inte kommer att bli så många räntesänkningar där som man trodde bara för några veckor sedan.

Svensk Inflation och Räntepolitik

Vidare har inflationen i Sverige kommit ned till nära önskade nivåer. KPIF-inflationen var 2,3 % i april på årsbasis, och vi förväntar oss att inflationen fortsätter att sjunka framöver. Detta innebär att vi kan förvänta oss flera räntesänkningar. Många bedömare tror att reporäntan kommer att ligga på 2,5 % vid årsskiftet, eller strax därefter.

Denna utveckling är viktig för ekonomisk tillväxt, då lägre räntor kan driva investeringar och konsumtion genom att göra det billigare att låna pengar. Lägre räntekostnader för hushåll och företag kan leda till ökad aktivitet på både bostads- och företagsmarknaderna. Vi ser därför med tillförsikt fram emot de positiva effekter som förväntas följa av den lägre inflationen och de kommande räntesänkningarna.

Europas Ekonomiska Utmaningar

Å andra sidan är den ekonomiska trenden i Europa svag, och främst är det den tidigare tillväxtmotorn Tyskland som hackar. Vi förväntar oss en första räntesänkning från ECB i juni och därefter ytterligare ett par under året.

Sensors Fonder på Svenska Aktiemarknaden

När vi tittar på den svenska aktiemarknaden, har Sensor tre olika fonder som placerar där. Vår äldsta fond, som är en blandfond, startade vi 2009 och den har under åren vunnit en rad utmärkelser.

Prisbelönt Blandfond

Till exempel har fonden blivit utsedd till bästa blandfond vid Morningstar Awards 2018, 2020, 2021 och 2023.

Nya Fonder: Sensor Sverige Focus och Svensk Räntefond

Dessutom har vi två andra fonder: Sensor Sverige Focus, som är en aktivt förvaltad Sverigefond, och en Svensk Räntefond. Dessa två fonder startade under 2023.

Kontakta oss