Legal information

Tillstånd

Vi har tillstånd för
• Investeringsrådgivning via Svensk Värdepappersservice
• Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt) försäkringsförmedling från Finansinspektionen

Aurora Partners rådgivare är diplomerade försäkringsförmedlare och licensierade i enlighet med Insuresec samt Swedsec-licensierade via det anslutna företaget Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB. Det innebär att våra rådgivare har dokumenterad kunskap och lämplighet att förmedla och ge rådgivning inom ramarna för finansmarknaden.

Tillstånd av Finansinspektionen

AP Kapitalförvaltning AB är registrerat som försäkringsförmedlare och har därmed tillstånd från Finansinspektionen att enligt lag om försäkringsförmedling förmedla livförsäkringar samtliga klasser. AP Kapitalförvaltning AB står i egenskap av försäkringsförmedlare, direkt under Finansinspektionens tillsyn.

Svensk Värdepappersservice

Bolagen i AP Kapitalförvaltning är anknutna ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (556324-5447). Svensk Värdepappersservice är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Att vara anknutet ombud innebär att vara knuten till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall Svensk Värdepappersservice, som granskar våra affärer och vår dokumentation.

Svensk Värdepappersservice ansvarar också för att vår verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning.

För mer information om Svensk Värdepappersservice se www.svenskvpservice.se.

Klagomål

För oss är det ytterst viktigt att du som kund är nöjd med de tjänster vi erbjuder dig. Vid eventuellt missnöje ber vi er att snarast vända er till den rådgivaren ni varit i kontakt med. Är ni efter kontakten med den aktuella rådgivaren fortfarande inte nöjd ber vi er att ta kontakt med Aurora Partners klagomålsansvarig:

Kundklagomålsansvarig – Försäkringar

Tydliga AB
Fredrik Nilsson
E-post: klagomalsansvarig@tydliga.se
Tel: 072-8530637

Kundklagomålsansvarig – Värdepapper

Att: Klagomålsansvarig
Svensk Värdepappersservice AB
Grev Turegatan 14, 4tr. 114 46 Stockholm
081-213 29 20
E-post: klagomalsansvarig@svenskvpservice.se

Vi ber er även att skriftligen komma in med relevant information så att vi så effektivt som möjligt kan handlägga ärendet.

Andra oberoende vägar för prövning

Om du inte är nöjd efter att klagomålsansvarig har prövat ditt ärende finns det andra vägar för prövning. Du har möjlighet att få kostnadsfri vägledning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå respektive Konsumenternas Försäkringsbyrå (www.konsumenternas.se). Du kan även föra ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN, www.arn.se) eller till allmän domstol.