Pensionspyramiden

08 jul 2024

Eget sparande

Överst i pensionspyramiden ligger ditt eget privata pensionssparande. Här har du friheten att välja hur du sparar till din pension.

För det första, när det gäller allmän pension och tjänstepension kan du förvänta dig att få ungefär 60–80 procent av din lön i pension i genomsnitt, beroende på hur länge du har arbetat och din inkomst under karriären. Dessutom, vill du komplettera med extra sparande till din framtida pension finns flera alternativ att välja mellan.

Du kan välja att spara på olika sätt. Vissa sparformer passar särskilt bra för långsiktigt sparande, såsom investeringssparkonton och kapitalförsäkringar som erbjuds av banker och försäkringsbolag för privat pensionssparande. Vidare, var uppmärksam på avgifterna; högre avgifter innebär lägre pension för dig.

Efter januari 2016 ändrades reglerna för avdragsrätt för privat pensionssparande. Numera kan du inte längre dra av kostnader för privata pensionsförsäkringar eller individuella pensionssparanden (IPS) i din deklaration.

 

Tjänstepension

I mitten av pyramiden finner du tjänstepensionen, som utgör den pension du får via ditt arbete. Den utgör en betydande del av din framtida pension och baseras antingen på ett kollektivavtal mellan arbetsgivaren och fackförbundet eller på ett personligt avtal mellan dig och din arbetsgivare.

De flesta arbetstagare får tjänstepension genom sin arbetsplats, vilket innebär att extra pengar sätts in på din pensionsförsäkring. Därtill, om din arbetsgivare har ett kollektivavtal ingår tjänstepensionen automatiskt, vilket är en värdefull förmån som spelar en avgörande roll för din framtida pension.

Vad innebär tjänstepension?

Tjänstepension är ett komplement till den allmänna pensionen och baseras antingen på ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fackförbund eller på individuella avtal mellan dig och din arbetsgivare. Likväl, den vanligtvis obligatoriska tjänstepensionen finansieras av arbetsgivaren.

Det finns flera varianter av kollektivavtalade tjänstepensioner som varierar beroende på bransch och anställningsform. Dessa avtal omfattar både privatanställda arbetare och tjänstemän samt anställda inom staten, kommuner och regioner.

Allmän pension

Längst ner i pensionspyramiden återfinns den allmänna pensionen som betalas ut av Pensionsmyndigheten. Genom att arbeta och betala skatt bidrar du till att din allmänna pension växer under hela din yrkeskarriär.

Den allmänna pensionen är den lagstadgade pension som betalas ut av Pensionsmyndigheten och som alla som har arbetat eller bott i Sverige är berättigade till. Varje år får du ett brev från Pensionsmyndigheten, antingen via post eller digitalt, där du kan se hur mycket du har intjänat till din allmänna pension.

Vad innebär allmän pension?

Allmän pension består av inkomstpension och premiepension, som baseras på de inkomster du betalar skatt för. Därtill tillkommer garantipension för dem med låg eller ingen arbetsinkomst. Dessutom, varje år avsätts 18,5 % av din pensionsgrundande inkomst, varav 16 % går till inkomstpensionen och 2,5 % till premiepensionen. Du har möjlighet att själv välja placering för premiepensionen. Ändå, garantipension och inkomstpensionstillägg kan tas ut från 66 års ålder.

Hur får du din allmänna pension att växa?

Din totala livsinkomst är av avgörande betydelse för att bygga upp din allmänna pension. Det finns ingen specifik åldersgräns för att tjäna in till din allmänna pension. Trots det, genom att vara yrkesverksam och betala skatt kan du säkerställa att din allmänna pension växer kontinuerligt under hela din yrkeskarriär.

När kan du börja ta ut din allmänna pension?

För det andra, från och med 63 års ålder kan du börja ta ut din allmänna pension. Utbetalningen fortsätter så länge du lever. Du har flexibiliteten att själv bestämma om du vill ta ut hela månadsbeloppet eller delar av det. Det är också tillåtet att arbeta samtidigt som du tar ut allmän pension. Om du behöver pausa utbetalningarna under en period kan du ansöka om detta hos Pensionsmyndigheten.

Kontakta oss

Om du behöver hjälp med din pension, är du välkommen att kontakta oss. Vi finns här för att hjälpa dig.