Förköpsinformation

AP Kapitalförvaltning AB bedriver tillståndspliktig verksamhet och vi vill här ge dig som kund information om bolaget och dess verksamhet.

Var uppmärksam på att AP Kapitalförvaltning kan verka under olika tillstånd beroende på vilket kundförhållande som du tillsammans med din rådgivare finner vara det bästa för just dig.

Om AP Kapitalförvaltning ABs egna tillstånd och verksamhet kan du läsa nedan.

Bolagen i AP Kapitalförvaltning fungerar även som anknutna ombud till Svensk Värdepappersservice i de fall en kund tecknar eller äger investeringar utanför ramen av försäkring. Du hittar mer information nedan.